Cách xác định thành viên hộ gia đình sử dụng đất hiệu quả

Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai quy định, hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ huyết thống, hôn nhân

Hỏi: Giấy chứng nhận của nhà tôi ghi cấp cho hộ gia đình. Như vậy, theo pháp luật hiện hành thì hộ gia đình bao gồm những người nào (những người ở trước đó khi chưa được cấp giấy hay hiện tại họ đang sử dụng đất)?

Hộ gia đình sử dụng đất

thiet-ke-biet-thu-grand-world-1
Những người có quan hệ huyết thống, hôn nhân,… có quyền sử dụng đất chung tại
thời điểm được nhà nước giao đất được gọi là hộ gia đình sử dụng đất
Trả lời:

Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai quy định, hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, hiện đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được nhà nước cho thuê đất, giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Như vậy là việc xác định thành viên hộ gia đình sử dụng đất được xác định tại thời điểm được nhà nước cho thuê đất, giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và nhận chuyển quyền sử dụng đất chứ không phải xét trước đó.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *